A picture
G.A.M. beheer > Welkom > Welkom

Welkom

Het team van G.A.M. van Leeuwen Beheer / Project is actief op het gebied van ontwikkelen, adviseren en beheren. Als betrokken partner met een persoonlijke en doeltreffende benadering zetten wij ons in voor een optimaal eindresultaat, met hoog in het vaandel betrouwbaarheid en kwaliteit!

Wij zijn een kleine, voornamelijk regionaal (Midden-Delfland, Delft, Westland e.o.) opererende projectontwikkelaar met als specialiteit het (her)ontwikkelen en realiseren van bouwplannen van binnenstedelijke locaties/woningbouwprojecten. De projecten variëren van klein tot groot in alle sectoren. Wij hebben vooral ervaring opgebouwd in de begeleiding van woningbouw in de nieuwbouw koopsector. Bij de ontwikkeling van grootschaligere projecten zoeken wij altijd graag de samenwerking op met andere partners.

Gewerkt wordt met een klein, betrokken en betrouwbaar team. Door bij nieuwe plannen te werken met bekende relaties voortkomend uit eerdere positieve planontwikkelingen komen we ook hier het begrip vertrouwen weer tegen.

Elke uitdaging aanpakkend, origineel, aansprekend en integer, dit vind u terug bij ons. De vraag “waar zou ik zelf (in) willen wonen, werken of recreëren?” staat bij ons centraal aan de start van elke nieuwe planontwikkeling!

Wij zijn aangesloten bij de NVB (Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers) en voor een aantal projecten bij het Garantie Instituut Woningbouw.

Naast projectontwikkeling is G.A.M. van Leeuwen Beheer zich de afgelopen jaren ook bezig gaan houden met het beheren en/of verhuren van verschillende onroerende zaken. Daarnaast beschikken wij inmiddels over de nodige ervaring op gebied van ruimtelijke ordening, wetgeving, gemeentelijke procedures, exploiteren van onroerend goed, architectuur en bouwsystemen. Deskundigheid die je niet kunt opdoen uit een boekje, maar puur uit de praktijk. Voor het vertalen van uw plannen, begeleiding en uitvoering daarvan zijn wij wellicht de partij waarnaar u op zoek bent!

Middels deze site, onze digitale bedrijfsbrochure, hopen wij u een compleet beeld te geven van onze aanpak en werkgebieden. Wij wensen u dan ook veel plezier met het ontdekken van G.A.M. van Leeuwen Beheer / Project middels de aan de linkerkant getoonde menu’s.